MEDLEMSKAP


Medlemskap i föreningen kan sökas av tjänsteman vilken lämnat
Saab-företag i Linköping som ålders-, avtals- eller sjukpensionär.
Även annan pensionär med Saab-förflutet i Linköping kan bli medlem.
Efterlevande maka/make äger rätt att kvarstå som medlem.

Du som är intresserad och vill bli medlem i föreningen hör då av dig till
Inger Westerlund
e-post ingerw.iw@gmail.com, tel 0723-262180.
eller
Marianne Hansson e-post beryl50.hansson@gmail.com, tel 0704-885129

Medlemsavgiften är 100 kr per år.

För att bli medlem betalar du in 100 kr till Bankgiro 691-1374 och ange "ny medlem" samt namn, E-mail och adress.


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Marianne Ljungdahl
Sonia Wincent Sträng

Börje Belking

200
6-11-30
2013-01-
25
tel 0738-181076
tel  0760-396298

tel 013-16 24 80