FÖRORD

Föreningens ändamål är att verka för bibehållande av kontakter med tidigare arbetskamrater samt mellan pensionärerna och Saab.

Under året kommer varje månad (utom juli) att anordnas aktiviteter i form av möten, föredrag,resor, studiebesök etc. Varje tisdag har föreningen träffar med medlemmar som spelar boule, sommartid utomhus och vintertid inomhus. Medlemmarna har även möjlighet att under året utnyttja Saab´s motionsanläggning och delta i planerad motionsverksamhet såsom gymnastik och stavgång.

Alla medlemmar får två gånger om året ett komplett underlag för alla planerade aktiviteter. Vid överteckning av en aktivitet dubbleras denna där så är möjligt.

Vid möten, föredrag och studiebesök ordnas alltid någon form av förtäring för att ge medlemmarna tillfälle till kamratlig samvaro.


Ansvarig utgivare:
Informationsansvarig:
Webmaster:
Skapad:
Senast uppdaterad:
Marianne Ljungdahl
Sonia Wincent Sträng

Börje Belking

2019-12-20

2019-12-20
tel 0738-181076
tel  0760-396298

tel 013-16 24 80